SINH HỌAT DƯỚI CỜ KỶ NIỆM 200 NĂM HUYỆN PHÚC THỌ (1822-2022) ĐÓN NHẬN HUYỆN PHÚC THỌ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

SINH HỌAT DƯỚI CỜ KỶ NIỆM 200 NĂM HUYỆN PHÚC THỌ (1822-2022) ĐÓN NHẬN HUYỆN PHÚC THỌ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

 

SINH HỌAT DƯỚI CỜ KỶ NIỆM 200 NĂM HUYỆN PHÚC THỌ (1822-2022) ĐÓN NHẬN HUYỆN PHÚC THỌ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Thực hiện Kế hoạch số 985/KH-UBND ngày 05/7/2022 V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ (1822-2022); công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Công văn số 328/PGDĐT ngày 15/7/2022 của Phòng GD-ĐT về  tiếp tục triển khai hưởng ứng tổ chức các hoạt động hướng tới  kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
Trong những ngày này, Đảng bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ ra sức hăng hái thi đua  học tập, lao động sản xuất lập nhiều thành thành tích chào mừng ngày hội của quê hương. Hòa trong niềm vui chung đó, hôm nay ngày 01/8/2022 trường Mầm non Tam Hiệp long trọng tổ chức buổi Sinh hoạt dưới cờ kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ (1822-2022); công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là buổi sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn ngành giáo dục, nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa của sự kiện 200 năm huyện Phúc Thọ. Bên cạnh đó Trẻ mầm non tuy chưa đến trường nhưng các bé tham gia hoat động hè tại nhà trường cùng giáo viên sinh hoạt dưới cờ tại lớp. Ôn lại lịch sử, văn hóa và truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Phúc Thọ. Qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước; lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Từ đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường cùng ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng huyện nhà phát triển nhanh và bền vững. 

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt dưới cờ kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ của trường MN Tam Hiệp: